Prijava
Prijava
Sistem spletnega naročanja eStore uporablja piškotke (angl. cookies), zato da lahko omogočimo varno avtorizacijo in avtentikacijo uporabnikov, prenos naročil in prilagoditev uporabniškega vmesnika s strani uporabnika. V skladu s 157. členom ZEKom-1 (spremenjen Zakon o elektronskih komunikacijah, ki je vstopil v veljavo 15.6.2013), ni potrebna vnaprejšnja privolitev uporabnika. Piškotki, ki se ustvarijo v okviru sistema ne vsebujejo vaših osebnih podatkov, na podlagi katerih bi vas lahko identificirali, ampak vsebujejo le zaporedje številk in črk, ki pripomorejo k temu, da je uporaba sistema mogoča in vaša uporabniška izkušnja čim boljša.